Trójkąt Wolnomularski Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna

Trójkąt Wolnomularski
Kamień nad Łyną na Wschodzie Olsztyna

Trzeba być wielkim człowiekiem, aby uwierzyć, że jest coś większego od nas.

Dnia 02.02.2020 r. na mocy uchwały Rady Zakonu Wielkiego Wschodu Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Sprawiedliwej i Doskonałej Loży Gwiazda Morza na Wschodzie Gdańska, powołany do życia został Trójkąt Wolnomularski Kamień nad Łyną ukonstytuowany na Wschodzie Olsztyna.

Wolnomularstwo

W dużym uproszczeniu wolnomularstwo, zwane także masonerią jest dobrowolnym, głęboko humanistycznym ruchem filozoficzno-społecznym stawiającym sobie za cel poprawę losu Ludzkości - głównie poprzez samodoskonalenie jego członków (wolnomularzy).

~ dowiedz się więcej ~

Historia

Historię wolnomularstwa można podzielić na trzy znaczące okresy: wolnomularstwa legendarnego, operatywnego (związanego z rzeczywistą pracą murarską) i spekulatywnego (związanego z samodoskonaleniem i nawiązującym symboliką do czasów minionych).

Trójkąt a Loża

Trójkąt, jako formacja wolnomularska pozwala zbierać się Wolnomularzom w Olsztynie. Nie jest jeszcze Lożą. Organem założycielskim jest S:. i D:. Loża Gwiazda Morza na Wsch. Gdańska. Członkowie Trójkąta biorą udział w pracach ww. Loży.

Prace Trójkąta

Prace odbywają się w miejscu znanym Wolnomularzom. Porządek prac prowadzony jest według Rytu Szkockiego Dawnego i Uznanego. Zapraszamy Braci i Siostry do uczestnictwa w spotkaniach Trójkąta.