Jak zostać Masonem?
pióro i inkaust

Jak zostać Masonem?

Być wolnomularzem to być Człowiekiem wolnym i dobrych obyczajów.

Konstytucja Andersona z 1723 roku określa, że masonem może zostać jedynie osoba wolna i dobrych obyczajów, a więc - dojrzała, świadoma swoich poglądów na życie i postępująca etycznie.

Choć od ogłoszenia Konstytucji Andersona wiele się zmieniło, to jednak zasady ogólne pozostają stałe. Świat jednak ewoluował (zmieniały się koncepcje wolności, samodzielności czy pojęcie obywatela) - a wraz z nim przekształceniom ulegało także wolnomularstwo. Dziś przyjmujemy kobiety i mężczyzn, traktujemy wszystkich zainteresowanych na równych prawach niezależnie od koloru skóry, rasy, orientacji seksualnej, wyznania czy narodowości.

Zasadą jest, że do wolnomularstwa jest się zapraszanym. Niezbędne jest zatem posiadanie osób (wolnomularzy) wprowadzających, którzy przedstawiają sylwetkę kandydata w Loży i proszą o rozpatrzenie sprawy. Nie oznacza to jednak, że nie można ubiegać się o członkostwo (prosić o możliwość przystąpienia).

Nieżyjący już Wielki Mistrz, B:. Piotr Kuncewicz sformułował zasadę zapraszania kandydatów do Bractwa. Jest to zasada "szeroko otwartych drzwi i wysokiego progu". Jesteśmy otwarci na wszystkich szczerze zainteresowanych wolnomularską drogą samorozwoju. Jednak zapraszamy do nas tylko tych, którzy spełniają nasze oczekiwania - a ponadto sami poszukują Prawdy, są świadomi obowiązków, jakie niesie ze sobą bycie wolnomularzem oraz są gotowi rozwijać swoją indywidualność poprzez grupowe współdziałanie. Od Kandydatów do wolnomularstwa oczekujemy tego samego, czego oczekujemy od każdego wolnomularza - aby byli krytyczni wobec siebie i tolerancyjni wobec innych.

Warto zaznaczyć, że jako Trójkąt, nie jesteśmy uprawnieni do inicjacji nowych kandydatów. W związku z tym powinność tę przejmuje nasza Loża Matka, czyli Sprawiedliwa i Doskonała Loża Gwiazda Morza na Wsch. Gdańska.

miecz

Wymagania stawiane kandydatom

Osoba starająca się o zaproszenie do Zakonu powinna:

  • mieć świadomą, wolną i nieprzymuszoną wolę przystąpienia do Bractwa
  • być osobą pełnoletnią oraz dojrzałą życiowo (preferujemy osoby starsze niż 25 lat)
  • mieć stabilne podstawy bytu i unormowane życie osobiste
  • być zdolna do krytycznego, obiektywnego oglądu świata, który nas otacza
  • cieszyć się doskonałą reputacją
  • szanować innych Ludzi
  • być osobą honorową, lojalną i uczciwą, tolerancyjną dla inności drugiego Człowieka
  • być osobą dyskretną i zdolną do zachowywania tajemnicy

Chcemy w tym miejscu jasno podkreślić, że spełnienie powyżej podanych wymagań jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla przyjęcia w szeregi Bractwa.

Co trzeba zrobić, aby stać się masonem?

Jeśli spełniamy przytoczone powyżej warunki, pozostaje nam uzyskać zaproszenie do Loży (wolnomularstwo jest ruchem opierającym się na zasadzie konieczności posiadania członków wprowadzających). Można to osiągnąć dwiema drogami:

  • z inicjatywy (i polecenia) aktywnego Wolnomularza
  • z inicjatywy własnej Kandydata - po złożeniu aplikacji drogą mailową

Pierwsza z tych form jest dość oczywista. Jej szczegóły przedstawiane są Kandydatowi podczas indywidualnej, dyskretnej rozmowy przez osobę, która decyduje się być Wolnomularzem Wprowadzającym. Druga metoda jest opisana na stronie Procedura Aplikacji do loży wolnomularskiej Gwiazda Morza.